Grillzz Plain Chrome Silver Plated Top Row Hiphop Bling Grillzz

frh-l001

New

Grillzz Plain Chrome Silver Plated Top Row Hiphop Bling Grillzz

More details

In Stock

Product Videos

$ 6.32

-$ 6.33

$ 12.65

More info

**** jeszcze inny BLING BLING ONLINE EXCLUSIVE ****

Teraz sprawdzaj?c nasz? VIP Hip Hopbling Bling Grillzz! - Jest to najgor?tszy nowy zbiór Bling Grillzz w Hip Hop Jewelry Market! - Te Bling Grillzz mie? najwy?sz? jako?? ci?cia kryszta?ów Swarovskiego osadzone w invisable stylu ustawienie

Dzi?ki naszej specjalnej sztuk? monta?u nie wymaga formy.. ?atwe do wykonania instrukcje s? zawarte, aby nosi? Bling Grillzz w minutach - Dobr? rzecz? w tych Bling Grillzz jest to, ?e s? one zdejmowane, mo?na nosi? Bling Grillzz lub usun?? ?atwo

** Zastrze?one. - te Bling Grillzz s? przeznaczone wy??cznie do celów decoraton i rozrywkowej. Nie s? one przeznaczone do jedzenia. Ze wzgl?du na charakter tego produktu, Brak wymiany lub powroty s? akceptowane na otwartych produktów, wi?c prosz? by? tego ?wiadomi przed z?o?eniem zamówienia. Nie b?dzie ponosi? odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody dowolnego rodzaju wynikaj?ce z korzystania z nich Bling Grillzz w??czaj?c ale nie ograniczaj?c si? do szkody przypadkowe, karne lub przypadkowych.

Opinie

No customer comments for the moment.

Napisz opinię

Grillzz Plain Chrome Silver Plated Top Row Hiphop Bling Grillzz

Grillzz Plain Chrome Silver Plated Top Row Hiphop Bling Grillzz

Grillzz Plain Chrome Silver Plated Top Row Hiphop Bling Grillzz

Napisz opinię