Poz?acany 24K AK-47 Top Grill DOUBLE CAP Z?by Dwa z?bów RIFLE Gun AK-47 Grillzz

Rifle-Grillz

New

Poz?acany 24K AK-47 Top Grill DOUBLE CAP Z?by Dwa z?bów RIFLE Gun AK-47 Grillzz

More details

In Stock

$ 12.07

More info

**** jeszcze inny BLING BLING ONLINE EXCLUSIVE ****

Teraz sprawdzaj?c nasz? VIP Hip Hopbling Bling Grillzz! - Jest to najgor?tszy nowy zbiór Bling Grillzz w Hip Hop Jewelry Market! - Te Bling Grillzz mie? najwy?sz? jako?? ci?cia kryszta?ów Swarovskiego osadzone w invisable stylu ustawienie

Dzi?ki naszej specjalnej sztuk? monta?u nie wymaga formy.. ?atwe do wykonania instrukcje s? zawarte, aby nosi? Bling Grillzz w minutach - Dobr? rzecz? w tych Bling Grillzz jest to, ?e s? one zdejmowane, mo?na nosi? Bling Grillzz lub usun?? ?atwo

** Zastrze?one. - te Bling Grillzz s? przeznaczone wy??cznie do celów decoraton i rozrywkowej. Nie s? one przeznaczone do jedzenia. Ze wzgl?du na charakter tego produktu, Brak wymiany lub powroty s? akceptowane na otwartych produktów, wi?c prosz? by? tego ?wiadomi przed z?o?eniem zamówienia. Nie b?dzie ponosi? odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody dowolnego rodzaju wynikaj?ce z korzystania z nich Bling Grillzz w??czaj?c ale nie ograniczaj?c si? do szkody przypadkowe, karne lub przypadkowych.

Opinie

No customer comments for the moment.

Napisz opinię

Poz?acany 24K AK-47 Top Grill DOUBLE CAP Z?by Dwa z?bów RIFLE Gun AK-47 Grillzz

Poz?acany 24K AK-47 Top Grill DOUBLE CAP Z?by Dwa z?bów RIFLE Gun AK-47 Grillzz

Poz?acany 24K AK-47 Top Grill DOUBLE CAP Z?by Dwa z?bów RIFLE Gun AK-47 Grillzz

Napisz opinię